Blockchain

Hos Paradigm Consult er et centralt mål at hjælpe danske virksomheder tilpasse sig en ny økonomisk virkelighed. En virkelighed hvor Blockchain og decentrale teknologier skaber nye muligheder og udfordre traditionelle forretningsgange. Vores klienter er altid ordentligt informerede om teknologien og perspektiverne bag blockchains, og med vores rådgivning kan virksomheder opnå sikkerhed i deres strategiske valg.

Blockchains findes allerede
Med Bitcoin protokollens skabelse i slutningen af 2009 blev fundamentet for digital valuta lagt. To personer havde nu for første gang mulighed for at sende digital værdi direkte til hinanden uden at involvere en tredjepart, som eksempelvis en bank. Et decentralt netværk af computere med incitamenter baseret på spilteori vedligeholdte netværket og har gjort det lige siden.

Blockchain eller Bitcoin?
Bitcoin var den første blockchain, men det bliver bestemt ikke den sidste. Den meste blockchain udvikling er baseret på open source teknologi der gør en bred vifte af nye digitale løsninger mulige. Nogle blockchains opstår som variationer af Bitcoin, mens andre bidrager med innovative funktioner som f.eks. muligheden for decentralt at kunne afvikle kompleks computerkode.
Disse nye blockchains giver blandt andet mulighed for det vi kalder digital jura eller smarte kontrakter. Udover at indeholde værdi (blockchain tokens), holder disse digitale kontrakter også betingelserne for selve aftalen, samt muligheden for at checke om betingelserne bliver opfyldt og derefter flytte ejerskabet af de pågældende tokens til den, ifølge kontrakten, retmæssige ejer.

Blockchains i fremtiden
Udviklingen indenfor blockchains sker i øjeblikket meget hurtigt, og med tiltagende hast. Både de underliggende protokoller og de tjenester der bygger ovenpå skabes, opdateres næsten dagligt, og mens nogle protokoller allerede virker og har gjort det i mange år, eksistere andre udelukkende i test-versioner, mens andre endnu kun eksistere på et teoretisk niveau.

Hos Paradigm Consult er vi altid på forkant med den teknologiske udvikling og vi ser det som vores fornemmeste opgave, at holde vores klienter løbende orienteret om teknologier der har relevans for netop deres organisation og forretning. Vi kategoriserer løbende nye teknologier efter både risiko og modenhed, og sørger for løbende at opdaterer disse kategorier. Dette garanterer at vores klienter kun modtager rådgivning og uddannelse der er højaktuelt, branchespecifik og som forbereder klienten på relevante, fremtidige teknologier.